Instagram YT Bielenda Professional

ProjektyUnijne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
p.n „Rozszerzenie działalności eksportowej firmy Bielenda Kosmetyki Naturalne na nowe rynki zagraniczne.”

Przedmiotem projektu jest wdrożenie strategii eksportowej firmy, w której wskazano najważniejsze działania które firma powinna podjąć w okresie przełomu 2016 i 2017 aby podtrzymać dotychczaso-wy poziom eksportu i pozyskać nowe rynki zagraniczne.

Głównym celem projektu jest pełna realizacja zadań zmierzających do rozszerzenia działalności eks-portowej firmy na nowy rynek zagraniczny: Boliwia, a w dalszej perspektywie pozostałe kraje Ameryki Południowej. Dodatkowym efektem projektu będzie wzmocnienie pozycji firmy na rynkach na któ-rych już są eksportowane produkty firmy ( Rosja, Azja –szczególnie Płd.-Wsch., Bliski Wschód, Europa Centralna i Wschodnia, Bałkany, USA).

Projekt obejmuje realizację następujących zadań:
1. doradztwo w zakresie pozyskania certyfikacji dla produktów z przeznaczeniem ich eksportu na rynek rosyjski;
2. doradztwo w zakresie dostosowania produktu (koncepcja opakowania) dla rynków hiszpańskiego, amerykańskiego, boliwijskiego.
3. udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się za granicą – targi Cosmoporf Hong Kong 2016.
Budżet projektu jest optymalny i zakłada najlepsze podejście stosunku nakładów do oczekiwanych kosztów. Projekt ma neutralny wpływ na realizację zasad horyzontalnych Unii Europejskiej.

Realizacja projektu została zaplanowana na 12 miesięcy: 1 lipca 2016, a 30 czerwca 2017.

Całkowita wartość projektu: 380 197,31 zł
Wartość dofinansowania: 154 551,75 zł