Produkty do mycia i higieny rąk

Produkty do mycia i higieny rąk.

Higiena dłoni to podstawa w utrzymaniu zdrowia. PAMIETAJ, aby:

- nie podawać ręki na powitanie,

- przyciski w windzie naciskać kluczem,

- klamki i drzwi otwierać łokciem,

- NIE dotykać dłońmi twarzy, oczu i ust,

- BARDZO CZĘSTO MYĆ RĘCE, przez min. 30 sekund, używając MYDŁA lub ŻELU.