Instagram YT Bielenda Professional

logo Bielenda

Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o.
S.K.

31-553 Kraków
ul. Fabryczna 20
TEL +48 12 261 99 00
NIP 944-20-43-784,
REGON 356357380
Sąd Rejonowy dla Krakowa –  Śródmieścia Wydział XI
KRS 00005369916
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 55.000,00 PLN

Sprzedaż

Tel.: +48 12 261 99 06
Tel.: +48 12 261 99 38
e-mail: sprzedaz@bielenda.pl

Gabinety kosmetyczne

Tel.: +48 12 261 99 25
e-mail: gabinetykosmetyczne@bielenda.pl

Eksport

Tel. biuro: +48 12 261 99 00 wewn. 131
Fax: +48 12 261 99 01
e-mail: export@bielenda.pl

Marketing

Tel.: +48 12 261 99 37
e-mail: marketing@bielenda.pl

Public Relations, biuro prasowe, reklama

Tel.: +48 607 220 557
e-mail: greatstory@greatstory.pl

Współpraca z influencerami

e-mail: blogosfera@greatstory.pl

Księgowość i rozliczenia

Tel.: +48 12 261 99 24
e-mail: ksiegowosc@bielenda.pl
e-mail: rozliczenia@bielenda.pl

Reklamacje

Tel.: +48 12 261 99 16
e-mail: reklamacje@bielenda.pl

Kadry

Tel.: + 48 12 261 99 22
e-mail: kadry@bielenda.pl

Zaopatrzenie

Tel.: +48 12 261 99 32
Tel.: +48 12 261 99 18
e-mail: zaopatrzenie@bielenda.pl

Uwagi dotyczące strony internetowej

e-mail: k.bielenda@bielenda.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Maciej Rymaszewski
e-mail: iod@bielenda.pl
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych dostępna tutaj: bielenda.pl/polityka-prywatnosci

Rachunek bankowy

mBank S.A. Oddział w Krakowie
20 1140 1081 0000 2126 0900 1001